Individuaalne psühhoteraapia

Individuaalne psühhoteraapia võimaldab kliendil leida tema isikupära ja vajadused ning määratleda ennast sotsiaalses keskkonnas. Igaühel on võimalik avastada eneses kasutamata ressursse ja potentsiaali, et elada kooskõlas endaga ja lähedastega. Igal inimesel on õigus oma kogemusele, õnnele ja rahulolule. Psühhoterapeut abistab ja toetab klienti iseendas selgusele jõudmisel, alternatiivsete lahenduste ja arenguvõimaluste otsimisel ning valikute tegemisel.

Toetume töös klientidega transpersonaalsele psühholoogiale, mis uurib inimest tervikuna seoses tema enda, teiste, looduse ja kosmosega. Valdkonna eesmärgiks on mõista kogemuste ja elamuste üldiseid ning konkreetseid aspekte, mis tulevad ette inimese identiteedi kujunemise ja küpsemise käigus. Transpersonaalse psühholoogia peamise uurimisteema keskmeks on arengu ja iseseisvumisega seonduv fenomenoloogia, mis kaasneb teadvuse positiivse transformatsiooniga, iidsete tarkuste praktiseerimisega ning eneseteadvuse püüdlustega. Nende püüdluste käigus kombineerivad indiviidid sageli erinevaid meetodeid, sh. mõtisklevaid praktikaid, psühhoteraapiat, unenägusid, loomingulisi tegevusi ning teisi meetodeid, kus on vajalik teatav spirituaalsus. Transpersonaalne psühholoogia seab rõhu faktile, et psühholoogiline ja spirituaalne avanemine peaksid ideaalis samaaegselt aset leidma, pidevalt jätkuvate eneseületamise ning isiksuse integratsiooni tsüklitena. Sel viisil otsib transpersonaalne psühholoogia võimalust mõista, kuidas konkreetseid oskusi ning võimeid omandada ning esitada psühho-spirituaalse arengu kontekstis.

Meilt on palju küsitud milline näeb välja hüpnoteraapia sessioon. Vastuseks saab öelda seda, et “töö on tellija materjalist”, st ei ole kindlat reeglipära, mille järgi sessioone läbi viiakse. Kõik sõltub siiski kliendist. Kindlasti eelneb veslus, käitumis- ja mõttemustrite uurimine, seejärel vajadusel hüpnootiline sekkumine ning lõppeks analüüs, kokkuvõte ja eesmärkide seadmine. Kuid iga kliendi puhul on sessioon erinev ja sõltub paljustki kliendi enda avatusest, julgusest antud teemaga rinda pista ja valusaid teemasid puudutada. Inimesed on väga erinevad, seega ei saa üheselt ka öelda kui palju peaks keegi teraapias käima, et saavutada tulemust. Mõnele piisab vähemast, mõnel on soov pikemat aega ennast uurida ja mineviku umbsõlmi lahti harutada. Kokkuvõttes võib öelda, et teraapia on tegelikult pikaajaline individuaalne sisemine töö, mida terapeut saab vajadusel aidata toetada ja suunata.

Kindlasti ei ole mõtet teraapiasse tulla ootusega, et terapeut “kaotab probleemi ära” .  Terapeut on siiski kliendi abiline sisemisel teekonnal ja ilma kliendi soovi ja nõusolekuta, ning vaba tahte vastu, ei toimu midagi. Igal probleemil on juured ja just juurte väljajuurimise sügavama tööga tegelevad meie keskuse terapeudid.


Psühhoterapeut:
Aili Tamming

Koostööpartnerid:
Janne Kants
Marju Jalakas