Grupitöö ‘Reis sisemaailma’

Reisimist võivad mõista erinevad inimesed erinevalt. Reis võib olla metafoorne mõiste või geograafiline, mis on kõige sagedasem arusaam reisimisest. Kuid reis võib olla ka ajalooline, bioloogiline, anatoomiline või psühholoogiline. Või veel midagi muud. Kahtlemata saab grupitöö „Reis sisemaailma“ olema nii ühte kui teist, mõne jaoks võib-olla hõlmab kõiki erinevaid vorme.
Me kõik oleme mingis mõttes reisijad, igaühe jaoks on reis erineva tähenduse ja –pikkusega mõiste. Grupitöös vaatleme reisi kogu elu kontekstis – millest oleme läbi tulnud, millised sihtpunktid oleme läbinud, mis on meelde jäänud ja mida sealt kaasa võtnud jne.

Kõiki päevi läbivad paar põhilist teemat, kuid palju kasutame ka muid teemasid, mänge, teste. „Reis sisemaailma“ on kogemuslik grupitöö ja teooriaid tutvustame põgusalt.
.

“REIS SISEMAAILMA” GRUPITÖÖ PROGRAMM
.

Enda ja teiste suhtlemiskanali (meelesüsteemi) uurimine (AVKTO meetodil).
Inimene kogeb füüsilist tasandit viie meele abil. Keskkonnas me näeme, kuuleme, puudutame, maitseme ja haistame asju. NLP (neurolingvistilise programmeerimise teooria) järgi on igal inimesel oma domineeriv meelesüsteem.
.
Eneseavastamine (Johari akna meetodil, Jungi persona/vari)
Johari akna teooria ja meetodi kasutamisega käsitleme täna seda kuidas inimene näeb ennast, kuidas ta paistab teistele; missuguseid omadusi teised inimeses näevad, ja missuguseid omadusi ei nähta. Analoogselt läheneme Jungi teooria põhjal, kuid väheke teise nurga alt.
.
Suhted (Coral OK meetodil, TA draamakolmnurk)
Transaktsioonilist analüüsi (TA) on traditsiooniliselt kasutatud selleks, et kirjeldada seda, kuidas me suhtleme endaga ja teistega. TA põhineb EGO seisunditel ja seda on kirjeldatud kui humanistlikku psühhoteraapiat. Humanistlik koolkond aitab neid, kes otsivad isiklikku arengut või eneseteostust, aidates klientidel saada rohkem teadlikuks sellest, nad üksi on vastutavad oma elu loomise eest. Vanema, Täiskasvanu ja Lapse ego-seisundi eristamine moodustab TA teooria aluse.
.
Seoste avastamine suguvõsast (Genogrammi meetodil)
Genogramm võimaldab inimesel määratleda kuidas elu hetkesituatsioon on seotud erinevate pereliikmetega, nende omavaheliste vastasmõjudega ning laiema perekonnasüsteemiga.
.
Isikliku arengu uurimine (Elupuu meetodil)
Elupuu on lihtsustatud graafiline illustratsioon A.Adleri loodud isikliku arengu mudelile. See põhineb Anthony Bruck`i poolt loodud kaardil, mida hiljem muutis Henry Stein. A.Adleri järgi on olemas üks tung ja motivatsiooni jõud iga inimese käitumise ja kogemuste juures. Seda nimetati püüdeks täiuslikkuse poole. See on kirg, et inimene peab oma potentsiaali täide viima, jõudmaks lähemale oma ideaalile (eneseteostus).
.
MINA avastamine (juhitud kujutlused)
Juhendatud mõjuavaldav kujutlus on intensiivne psühhoteraapia meetod, mida saab kasutada seostamisel iga teoreetilise vaatenurgaga isiksuse dünaamika kohta. Lõõgastumise tingimustes on klient julgustatud unistama spetsiifilistel terapeudi poolt pakutavatel teemadel. Juhendatud kujutlusi kasutatakse alateadlike protsesside esiletoomiseks.
.
Seoste avastamine teiste inimeste, oma emotsioonide ja muude aspektide vahel. (Psühhodraama meetodil)
Psühhodraama kasutab elu ja inimsuhete kirjeldamiseks analüüsiks ja lahendamiseks teatrialaseid mõisteid ning draamavorme. Sümboldraamaks nimetatakse psühhodraama esemetega esitatavat situatsiooni, mängitavat lugu, lahendatavat ülesannet.
.
Rännak lapsepõlve (sisemise lapse meetodil)
Meie kõigi sees elab sisemine laps, kellel on õigus olla turvaliselt nõrk ja abitu. See tähendab lasta end elul kanda. Kui selleks luba pole saadud, siis tuleb lapsel olla tugevam, kui ta olema peaks. Ta ei saa väljendada seda, mis tema sisemuses peitub. Tal tuleb hoida oma tundeid eneses, tema ümber ja tema ees pole „tugevust“ mis tema nõrkust kannaks. Väljendades oma tundeid oleme kaitsetud, loobunud kontrollist. Me oleme haavatavad, ja see on terve ja hea. Selle kaudu me sünnime iseendaks, väljendades ja tunnetades seda psüühilist liikumist, mis meis toimub.
.
Elujõu keskme ülesleidmine ja vabastamine.
Viimase päeva eesmärk: kuidas leida kontakti enda minaga, rahuga, jõuga, vabadusega, enesekindlusega, loomingulisusega, rõõmuga jne. Kuidas saavutada endaga moonutamata dialoog, et saada kõikidele oma küsimustele vastuseid.
Kehatöö läbi liikumise ja tantsu.

Grupitööd viivad läbi:
Janne Kants