Kuidas efektiivsemalt suhelda?

Enda ja teiste suhtlemiskanalite (meelesüsteemide) uurimine. Koolitus sobib enesearenduseks, sügavama kontakti loomiseks teiste inimestega, edu saavutamiseks läbirääkimistel jm. Igal inimesel on oma domineeriv meelesüsteem (auditiivne-visuaalne- kinesteetiline), mille kaudu ta võtab informatsiooni vastu ning kasutab seda meenutamisel ja enese väljendamisel. Teadlikkus meelesüsteemidest annab võimaluse tulemusrikkaks viisiks kellegagi kontakti loomisel, selleks et olla teistega ühel lainel. Inimese enda jaoks meelesüsteemi kaardistamine annab teadmisi oma põhilistest viisidest info töötlemisel ning sellest, mida on vaja arendada.

Koolitus sisaldab teoreetilist ülevaadet ja kogemuslikke harjutusi.

Koolituse kestvus ja täpne aeg kokkuleppel tellijaga.
Küsi hinna ja programmi pakkumist:

Janne Kants